Compass

Iránytű a Longlife System rendszeréhez

Közösségi vállalat

A Longlife System küldetését egy Tudatos Közösség létrehozásával kívánja megvalósítani. Ehhez létrehozta a Community Marketing Enterprise vállalati formát, azaz a Közösségi Vállalati formát. A közösség tagjai egy olyan utat járnak be, amely a tudatos élet legmagasabb fokára emeli őket.

Küldetésünk

Egy új vállalkozási forma, a Community Marketing Enterprise meghonosítása a világban. Ezt olyan közösségi modellek alkalmazásával érjük el, melyek a közösség tagjait anyagi, egészségügyi, szellemi stabilitáshoz és rendkívüli előnyökhöz segítik.

Az anyagi stabilitás megteremtéséhez üzleti tevékenység is szükséges, amelynek feltételeit jelen dokumentum, a vállalat Kompenzációs Terve, azaz a COMPASS tartalmazza.

A közösséghez való csatlakozás, regisztrációk

A Longlife System rendszerébe kizárólag már regisztrált Közösségi Tag, úgynevezett Szponzor segítségével, az ő Longlife ID számának megadásával lehet regisztrálni, mellyel minden Közösségi Tag rendelkezik. A csatlakozás további feltétele legalább egy Longlife Product Card megrendelése és kifizetése, mely kártya a rajta feltüntetett értékben és határidőig biztosít kedvezményeket a Longlife Store-ban történő vásárlásokra. A Regisztrációkor elfogadásra kerülnek az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és szerződés jön létre az új Közösségi Tag és a Longlife System között. A közösséghez üzleti szándékkal csatlakozókat Partnereknek hívjuk. A Partnerek 2 féle struktúrában kerülnek elhelyezésre (Genealógia és Bináris Fa). A struktúrák biztosítják az elszámolási rendszer alapját.

Alapelvek – Alapfogalmak

 

Genealógia

Egy Partnerhez korlátlan számú közvetlen Partner kapcsolódhat, és építkezni korlátlan mélységig lehet.

 

Bináris Közösségi Fa

A Genealógiában regisztrált Partnereket el kell helyezni a Bináris Fában is. Mindenkihez csak 2 Partnert lehet közvetlenül csatolni (2 ág) és ebbe a struktúrába bekerülhetnek más Partner Genealógiájából is Partnerek. Korlátlan mélységig lehet építkezni. A közvetlen regisztráltak közül az első 2 Partnert csak a Szponzorral közös ágra lehet elhelyezni. A Super3-as pozíciók ebből a szempontból egy Partnernek minősülnek, így az alsó pozíciói nem számítanak bele az első 2 Partnerbe, és az aktív direkt Partnerbe. Ezt követően bármely, a rendszer által felajánlott szabad helyre elhelyezhető az új Partner. Amennyiben az újonnan regisztrált Partner 72 órán belül nem kerül elhelyezésre, a rendszer automatikusan elhelyezi a szponzorral közös ág végére. A Fában még el nem helyezett Partner a maga alatt regisztrált Partnereket addig nem látja a Várószobában, és nem is tudja elhelyezni a Fában, ameddig ŐT el nem helyezték. Egy el nem helyezett Partnerhez történt új regisztráció esetén az új regisztrált Partner számára a 72 óra a Szponzora elhelyezésétől indul.

 

Várószoba

Az új Partnerek elhelyezésére a Bináris fában 72 óra áll rendelkezésre. Amíg ez meg nem történik, a Várószobában tartózkodnak az Partnerek. Őket a beérkezéstől függetlenül, bármilyen sorrendben el lehet helyezni 72 órán belül.

 

Aktivitás és Start képzés a jutalék elszámolásához és kifizetéséhez

Minden Partnernek aktivitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a jutaléka elszámolásra és kifizetésre kerüljön. Az aktivitás kizárólag Active Product Card (APC) és Business Product Card (BPC) megvásárlásával érhető el. Az aktivitást előre kell biztosítani, tehát adott hónapban történő APC és BPC vásárlása kizárólag a következő egy hónapra jelent aktív státuszt.

Az Active Product Card egy pozícióra jelent aktivitást, arra, amelyikre megvásárlásra került, és csak önálló pozícióval rendelkező Partner vásárolhatja meg. A Business Product Card egy Super3-as pozícióra jelent aktivitást, arra, amelyikre megvásárlásra került, és csak Super3-as pozícióval rendelkező Partner vásárolhatja meg. A Super3-as alsó pozícióin aktivitás önállóan nem vásárolható.

A Partnernek az egymást követő 12 hónapból legalább 6 hónapban kell aktívnak lennie, bármelyik 6-ban az utolsó 12-ből, különben elveszíti mindkét ágon az összegyűlt jutalék alap mennyiséget, az addig összegyűlt saját vásárlási összforgalmat, illetve az addig elért üzleti szintet is, valamint a Green GP („zöld” Goodwill) pontjait is. Az aktivitással nem rendelkező időszakban az addig gyűjtött jutalék alapot a Partner hat hónapig nem veszíti el, viszont az inaktív időszakban nem gyűjt további jutalék alapot, hat hónap elteltével pedig minden pontja törlődik. Az inaktív időszakban a Partner Green GP pontjai névértéken karanténba kerülnek, így az árfolyam emelkedésből származó növekedésből nem részesülnek. Hat inaktív hónap után a Goodwill pontok törlődnek. Az Aktivitás kizárólag Online számláról, Banki átutalással illetve PayPal/Bankkártyás fizetéssel rendezhető. Gift Card-dal aktivitás nem rendezhető!

A jutalék elszámolásának feltétele az Start Képzés sikeres elvégzése. Ez alól kivételt képez a Fast Start bónusz, amely a regisztráció hónapjára és az azt követő hónapra vonatkozik (ld. a Fast Start Program bekezdést). Az a partner, aki már letöltött egy érvényes fast start bónusz időszakot, egy újabb regisztrációja során már nem vehet igénybe fast start bónusz elszámolást. A Start Képzés elvégzéséig a jutalék gyűlik, de nem számolódik el.

 

Kifizetések

Valamennyi jutalék kifizetése akként történik, hogy a Partner Online számláján jóváírásra kerül. A további felhasználásáról a Partner jogosult dönteni. A Vállalat valamennyi Partnerét tájékoztatja, hogy az egyes országokban előírt jogszabályok betartása mellett végezheti ezt a tevékenységét az adott magánszemély, és ennek szabályszerűségéért a magánszemély Partner vállal felelősséget. Helyette és nevében a vállalat semmilyen kötelezettséget e tekintetben nem vállal.

A vállalat tájékoztatja Partnereit, hogy az Online számlára kapott adózatlan jutalékot az érintett ország szabályainak megfelelően köteles adózása során bevallani. Ennek teljesítéséért a vállalat felelősséget nem vállal.

Az Online számláról történő kiutalás a Partner által megadott bankszámlára történik, ennek költsége a Partnert terheli és a jutalékból levonásra kerül. A banki átutalással történő jutalék kifizetés feltétele, hogy a Partner előzetesen az átutaláshoz szükséges adatokat a help desken, minden kiutalás megkezdése előtt pontosan közölje a Társasággal. A kiutalás mindenkori díja a Partner terheli. 200 euró alatti összeget nem lehet kiutalni. A kiutalás időtartama 10 munkanap. A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Társaság csak az előzetesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően beazonosított Partnernek és pénzintézetnek teljesít átutalást. 

 

Jutalék elosztás

A Partnerek bármilyen jogcímen elszámolt jutalékának 75%-a az Online számlára kerül, további 25%-a a GP-re elkülönített jutalékszámlára, mely összeget a Red Goodwill Pontok megvásárlására fordíthatja a Partner.

Jutalékok

A jutalék heti és havi elszámolásban kerülnek jóváírásra a Partner Online számláján. A jutalékot attól a pillanattól kezdi elszámolni a rendszer, amikor az adott Partner a Bináris Fában elhelyezésre került. A heti zárások időpontja minden hét péntek éjfél, a havi zárásoké a hónap utolsó napján éjfél. Az elszámolással a Partner irodájában megjelenik a heti és havi jutalék kimutatása, melynek felhasználásáról a Partner önállóan dönt. Az elért jutalékot a Partner akkor utaltathatja ki az irodájából, ha a kiutalandó jutalék meghaladja a 200 eurós alsó limitet. A limit alatt képződött jutalék összege belső vásárlásra felhasználható.

 

Direkt jutalék 20-30%:

A Partnert Direkt Jutalék illeti meg a hozzá közvetlenül csatlakozó összes Partner vásárlása után. Junior és vásárlói partner regisztrációja után 20% ,minden más regisztráció esetén 30% Ezen jutalék elszámolására és kifizetésére minden Partner jogosult, aki aktivitással rendelkezik. A jutalék heti elszámolásban kerül jóváírásra.

A maximálisan elszámolható heti Direkt Jutalék saját vásárlási összforgalomhoz van kötve. A jutalék 10.000 euróig nem lehet több mint az addigi saját vásárlások összege, 10.000 euró felett viszont korlátlan. A fennmaradt jutalékalap a későbbiekben már nem vehető fel.

 

Bináris jutalék: 10%, Ruby pozíciótól 12%, Sapphire pozíciótól 15%

A bináris jutalék mindig a Bináris Fa gyengébb ágából kerül elszámolásra. Ezen jutalék elszámolására és kifizetésére minden Partner jogosult, aki aktivitással, és mindkét ágán legalább egy-egy aktivitással rendelkező direkt Partnerrel rendelkezik. Amennyiben a Partner saját aktivitása megvan, de nincs mind a két ágán aktív direkt Partnere, úgy a jutalék tovább gyűlik, de nem kerül elszámolásra egészen addig, ameddig nem teljesül ez a feltétel is. A jutalék kifizetés alapja a gyengébb ág forgalma, 1-1 arányban. Ez azt jelenti, hogy a gyengébb ágból, vagy az azonos forgalmú ágból kerül kifizetésre a 10%. Amennyiben az elszámolást követően bármely ágon marad jutalékalap, az automatikusan átvezetésre kerül a következő elszámolási időszak jutalékalapjába. Az egyes heti elszámolásoknál figyelembe vett jutalék mennyisége mindkét ág forgalmából levonásra kerül, az erősebb ág esetében a gyengébb ág elszámolásának a jutalékalapja kerül levonásra. A jutalék heti elszámolásban kerül jóváírásra.

A maximálisan elszámolható heti Bináris Jutalék saját vásárlási összforgalomhoz van kötve. A jutalék nem lehet több mint az addigi saját vásárlások összege, de maximum 10.000 euró. A fennmaradt jutalékalap nem vész el, hanem a következő heti elszámolásra tovább kerül.

 

Fast Start Program

A Fast Start Program az új Partnereket segíti a regisztrációjukat követően úgy, hogy a regisztrációjuk (első rendelésük kifizetése) hónapjában, és az azt követő hónap végéig biztosítja az Aktivitást számukra. Ezen időszakban figyelmen kívül hagyja a Direkt és a Bináris Jutalék elszámolásba lévő saját vásárlási összforgalomhoz kötött limitet, továbbá mentesíti őket a Start Képzéshez kötött jutalékelszámolási korláttól, és ezzel 1-2 hónapot biztosít a Start Képzés sikeres elvégzésére.

Mindezeken túlmenően még egy egyszeri Fast Start Bónuszt is biztosít a Partnerek számára. A Fast Start időszaka alatt elszámolt összes jutalékának a + 50%-át kapja meg a Partner, és a Start Képzés sikeres elvégzését követően kerül jóváírásra a Partner Online számláján, de leghamarabb az elszámolást követő 15. napon.

 

Vezetői Jutalék (Matching Bonus)

Ez a jutalék a Genealógiában megtalálható Partnerek Bináris Jutalékai alapján kerül havi elszámolásra. A jutalék elszámolásának feltétele, hogy a Partner az előző 6 hónapban folyamatosan aktivitással rendelkezzen, és mindkét ágon legyen legalább egy-egy aktivitással rendelkező direkt Partnere. A vezetői jutalék elszámolásánál a dinamikus kompresszió elve érvényesül. Ezen jutalék mértéke nincs maximalizálva! Az elszámolásnál mindig a tárgy hónapot megelőző hónap minősülési szintje a mérvadó.

 

Jade

Crystal

Ruby

Sapphire

Emerald

Diamond

Black Diamond

1. mélység

 

 

7 %

10 %

12 %

15 %

30 %

2. mélység

 

 

5 %

7 %

10 %

12 %

15 %

3. mélység

 

 

2 %

3 %

4%

5 %

6 %

4. mélység

 

 

 

2 %

3 %

4 %

5 %

5. mélység

 

 

 

 

1 %

2 %

3 %

6. mélység

 

 

 

 

 

1 %

2 %

7. mélység

 

 

 

 

 

 

1 %

Vezetői szint meghatározások

Vezetői szintek

Aktív partnerek száma a geneologiában

Új belépők száma a geneologiában

Direkt jutalék mértéke

Juttatások a szint elérésekor

1. Jade

5

 2

 10%

Oklevél, 1000LC értékű GP

2. Crystal

 35

3

15%

Oklevél, toll, 3000LC értékű GP

3. Ruby

 80

4

20%

Oklevél, karóra, 5000LC értékű GP

4. Sapphire

 150

5

25%

Oklevél, 10000LC értékű GP

5. Emerald

 500

6

30%

Oklevél, 2 500 € Online számlára, 25000LC értékű GP

6. Diamond

 1000

10

30%

Oklevél, 10 000 € Online számlára, 25000LC értékű GP

7. Black Diamond

 5000

15

30%

Oklevél, részesedés az 1%-os poolból**, 25000LC értékű GP

7. Ambassador

 10000

25

30%

1% tulajdonosi részvény

Direkt jutalék aktivitás vásárlása esetén:

A Partnert Direkt Jutalék illeti meg a a hozzá közvetlenül csatlakozó partnerek aktivitás vásárlása esetén. A jutalék mértékét a fenti táblázat határozza meg.

 

** A cég éves nyereségéből 1%-ot elkülönít egy alapba, melyből Black Diamond szintet elérő vezetők részesednek. Részletes szabályozás a hivatalos kiírástól lesz elérhető.

 

 

Scroll